Homeopatické vyšetrenie

Homeopatické vyšetrenie prebieha formou rozhovoru medzi mnou a klientom. Trvá zhruba hodinu až dve. Vtedy sa najviac zameriavam na zdravotné ťažkosti a obdobie v ktorom vznikli. Dôverným rozhovorom s klientom o jeho živote, radostiach a starostiach sa snažím získať čo najviac informácií tak, aby som mohola zvoliť vhodný homeopatický liek. Po dôkladnom rozbore prípadu odporučím dávkovanie a dĺžku užívania homeopatického lieku.

Homeopatické vyšetrenie detí

Ak prichádzate na homeopatické vyšetrenie dieťatka vo veku do 4 rokov, je vhodné, aby na vyšetrenie prišla spolu s dieťaťom okrem rodiča ešte jedna dospelá osoba. Táto môže dieťatko odviesť von, ak by mu bolo na vyšetrení dlho. Je potrebné, aby na vyšetrenie prišiel ten rodič, ktorý má k dieťaťu najbližší vzťah a dieťatko čo najlepšie pozná. Vie, čo má rado, čo neznáša, aký je jeho režim dňa, ako sa správa keď je samo, ako sa správa v spoločnosti rodiny alebo cudzích ľudí a podobne. Práve tieto informácie sú nutné k výberu správneho homeopatika.

Kontrolné vyšetrenie

Kontrolné vyšetrenie bude zhruba po šiestich týždňoch od podania prvej dávky homeopatického lieku. Pri rozhovore s klientom spolu zhodnotíme znovu zdravotný stav. Či nastalo zlepšenie symptómov, na ktoré sa klient pri prvom vyšetrení sťažoval, ako stúpla jeho energia a pod. Zároveň určím ďalší postup užívania homeopatík. Ďalšie kontroly závisia od vývoja zdravotného stavu klienta.
V prípade potreby, zostávam s klientom počas liečby v neustálom, buď telefonickom alebo e-mailovom kontakte.

Cenník homeopatického vyšetrenia

Vstupná konzultácia 70 €
Zahŕňa vstupný rozhovor trvajúci 1-2 hodiny. Ďalej spracovanie prípadu, stanovenie postupu liečby, výber homeopatika. Homeopatikum a prípadné telefonické konzultácie k prebiehajúcej liečbe sú taktiež zahrnuté v cene vstupnej konzultácie až do 1. kontroly.

1. Kontrolná konzultácia 35 €
Uskutočňuje sa zhruba po 6 týždňoch od vstupnej konzultácie. Rozhovor trvá zhruba 1 hodinu. Spolu s klientom preberieme, čo sa po lieku zmenilo, príp. jeho reakcie na doterajšiu liečbu či zmenu zdravotného stavu. Následne stanovým ďalší postup liečby. Homeopatiká sú zahrnuté v cene. Ak sa zdravotný stav upravil, nebudú už nutné ďalšie kontrolné konzultácie.

Ďalšie kontrolné konzultácie 30 €

Poradenstvo počas akútneho ochorenia 20 €
Vyšetrenie môže prebiehať osobne alebo aj cez telefón, či messenger.